TUYỆT CHIÊU POKEMON ĐẾN TỪ EIKODO
Kẹo Pokemon hình nhân vật Pikachu là một trong những sản phẩm rất được yêu thích của Eikodo.
Đặc biệt bên trong mỗi hộp kẹo Pikachu đều được tặng kèm hình nhân vật Pikachu bằng nhựa hết sức sinh động cho các bé.Nói tới các tuyệt chiêu, Pikachu có những tuyệt chiêu phổ biến như Tấn Công Nhanh, phóng điện 100 000 Vôn, đuôi sắt,...
Đặc biệt, trong truyện Pocket Monster Special, Pikachu còn có khả năng Phân Thân.

Các bài viết khác