Chính sách bảo mật
I. Mục đích và phạm vi thu thập:
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website eikodo.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà eikodo.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua hàng và để eikodo.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website eikodo.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động mua hàng và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho người quản lý website eikodo.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.    
 
II. Phạm vi sử dụng thông tin Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 
Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website eikodo.vn.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại eikodo.vn
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 
 
III. Thời gian lưu trữ thông tin:
 
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của eikodo.vn
 
IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
Địa chỉ: Lô đất số J-2, KCN Thăng Long II, Xã Dị Sử, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
Tel: (0221) 3974 482 / 484  
Fax: (0221) 3974 483
website: eikodo.vn      
 
V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
 
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại eikodo.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, eikodo.vn  sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, eikodo.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 
VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng trên eikodo.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của eikodo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.  
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.  
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, eikodo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.  
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên eikodo.vn

Các bài viết khác