CÂU ĐỐ EIKODO (2)

Câu hỏi: Đố bạn KẸO TRÁI CÂY/ HOA QUẢ của EIKODO có mấy loại bao bì? (tính cả dạng hộp và gói)
 
Trả lời: Có 3 loại: Gói 120g, gói 250g và Hộp 180g