Diện mạo mới - Bao bì kẹo đường đen hạt điều Kokuto 100g
Từ tháng 4 năm 2022, Eikodo thay đổi bao bì cho sản phẩm Kẹo Đường đen hạt điều Kokuto 100g.
NEW


Các bài viết khác

(1.355 lượt xem)
(2.140 lượt xem)
(1.151 lượt xem)
(2.595 lượt xem)
(1.081 lượt xem)