Diện mạo mới - Bao bì kẹo đường đen hạt điều Kokuto 100g
Từ tháng 4 năm 2022, Eikodo thay đổi bao bì cho sản phẩm Kẹo Đường đen hạt điều Kokuto 100g.
NEW


Các bài viết khác

(2.847 lượt xem)
(1.800 lượt xem)
(3.602 lượt xem)
(1.653 lượt xem)
(1.550 lượt xem)