Diện mạo mới - Bao bì kẹo đường đen hạt điều Kokuto 100g
Từ tháng 4 năm 2022, Eikodo thay đổi bao bì cho sản phẩm Kẹo Đường đen hạt điều Kokuto 100g.
NEW


Các bài viết khác

(2.645 lượt xem)
(1.635 lượt xem)
(3.308 lượt xem)
(1.477 lượt xem)
(1.410 lượt xem)