LƯỢNG VITAMIN C TRONG KẸO EIKODO TƯƠNG ĐƯƠNG LƯỢNG VITAMIN C TRONG DỨA?!
Bạn có biết rằng lượng vitamin C có trong kẹo trái cây của Eikodo TƯƠNG ĐƯƠNG với lượng vitamin C có trong dứa???
 
Nghĩa là khi ăn 1 viên kẹo Eikodo cũng tương đương với uống 1 cốc nước ép dứa 70ml đấy!
 

Các bài viết khác