Ngày đăng: 25/04/2018
Lượt xem: 4.008

Cư dân mạng Nhật Bản đã xếp hạng 10 nhân vật biểu tượng cho nước mình Hãy đoán xem đó là những nhân vật nào?

Ngày đăng: 19/04/2018
Lượt xem: 703

Ở Nhật luôn có tuần lễ vàng hàng năm, vòa thời điểm này luôn diễn ra các hoạt động thú vị. Tuần lễ vàng kéo dài trong vòng 1 tuần, từ ngày 29/04 đến ngày 05/05

Ngày đăng: 05/03/2018
Lượt xem: 749