Ngày đăng: 18/05/2017
Lượt xem: 883

Ngày hội cá chép hay còn gọi là ngày lễ Đoan Ngọ. Ngày lễ này không chỉ được tổ chức ở Trung Quốc mà còn được tổ chức tại Nhật Bản cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên ở Nhật Bản ngày tết lễ Đoan Ngọ có một cái tên rất riêng lễ hội Cá Chép. Và ý nghĩa của lễ hội này là ngày lễ dành cho con trai trên toàn nước Nhật.